Komunikat o błędzie

Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1442 of /home/maxturbo/domains/maxturbo.pl/public_html/includes/bootstrap.inc).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej

I. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies pozyskiwanych przez stronę internetową www.maxturbo.pl zwany dalej Stroną, która jest prowadzona przez Diesel - Nov - Servis  Wojciech Mądry z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sprzętowa 4, Nip 739-283-52-68, Regon 280082736, a wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.maxturbo.pl są przetwarzane przez Diesel - Nov - Servis  Wojciech Mądry z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sprzętowa 4, Nip 739-283-52-68, Regon 280082736, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,  przetwarzane są:
1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną i w celu odpowiedzi na składane przez Państwa zapytania ofertowe.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną.
Zapytanie ofertowe, wysłanie maila z zapytaniem dotyczące usług oferowanych przez Diesel - Nov - Servis, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail, imię i nazwisko). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Państwem oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas usług do Państwa potrzeb i zainteresowań.

II. Zasady bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych

Firma Diesel - Nov - Servis zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

  • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
  • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  • bezpiecznie przechowywane,
  • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest bardzo wysokim priorytetem naszej firmy. Nasze działania w zakresie bezpieczeństwa mają na celu zminimalizowanie ryzyka i zagrożeń w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami oraz wymogami umownymi.

III. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie Podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej www.maxturbo.pl na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie witryny zgodnie z preferencjami naszych Klientów oraz analizę naszych usług.
Pliki cookie nie zapisują danych identyfikujących Państwa, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Państwa urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

  • Pliki niezbędne do działania strony internetowej - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie witryny. Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu korzystanie ze strony jest niemożliwe bądź utrudnione.
  • Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony internetowej.
  • Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+), z których Państwo korzystają, ze stroną.

Jak można nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?
Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości. Użytkownik, który nie chce, aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:
1. W przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję "Narzędzia/Opcje internetowe" a następnie w sekcji "Prywatność" zaznaczyć "Zaawansowane" i wyłączyć pliki cookies.
2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie pozycję "Opcje" i określić poziom prywatności w sekcji "Prywatność".
3. W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie z pozycji "Preferencje" wybrać "Zaawansowane" a potem "Ciasteczka".
4. W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie wybrać pozycję "Opcje" a następnie "Dla zaawansowanych" oraz "Ustawienia plików cookie".
Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie plików cookies można znaleźć w menu "Narzędzia" lub "Opcje". Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

IV. Podstawa prawna przetwarzania:

• Dobrowolna, świadoma zgoda.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

Mogą Państwo w każdym czasie:
• Wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
• Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
• Żądać od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• Żądać eksportu swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego.
Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Firma Diesel - Nov - Servis będzie przechowywała dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla wypełnienia celu przetwarzania lub do momentu, w którym osoba fizyczna zażąda ich usunięcia lub cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Udostępnianie danych osobowych

Firma Diesel - Nov - Servis może udostępniać dane osobowe firmom trzecim świadczącym usługi dla Diesel - Nov - Servis w celu świadczenia usług dla użytkowników końcowych. Ci usługodawcy będą tylko wykorzystywać dane osobowe w celu w jakim zostały zebrane oraz w celu świadczenia usług dla Diesel - Nov - Servis. Udostępnienie danych osobowych organom administracji publicznej może nastąpić tylko w przypadku wymaganym przez prawo. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

VII. Zmiany niniejszej polityki

Firma Diesel - Nov - Servis zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Najnowsza wersja polityki jest dostępna na stronie internetowej lub na żądanie w każdym czasie. Zalecamy sprawdzanie polityki prywatności co jakiś czas, aby być na bieżąco ze zmianami w aktualnej wersji polityki.

VIII. Informacja kontaktowa

W sprawach dotyczących polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio z naszym biurem: max-turbo@o2.pl.

przyjmujemy płatności

kartą kredytową, debetową - VISA, Maestro, MasterCard,Pay
płatność telefonem PeoPay mPOS